Luleå Business Region hjälper dig som lokal företagare inom besöksnäringen med att utveckla dina erbjudanden och upplevelser till exportmogna produkter som möter den internationella och nordiska resemarknadens behov. Vi har bred kunskap om resetrender, marknadsföring och vad den globala resenären efterfrågar.

Tillsammans med dig matchar vi destinationens utbud mot privatresemarknadens efterfrågan. Vi hjälper både dig som paketerar och är återförsäljare av resor såväl som synliggör lokalt utbud för målgruppen som bokar på egen hand.

Affärsutvecklingsstöd

Luleå Business Region strävar efter att ge företag i alla branscher rätt stöd i de utvecklingsskeden som hör företagande till.  Vi vill att kontakten med oss ska vara enkel och vi besöker dig gärna på ett av våra företagsbesök. Genom företagslotsen guidar vi dig rätt i myndighetskontakter och företagsstöd, vi kan finansiera projektidéer och erbjuder utbildningsinsatser inom bland annat kompetensutveckling. 

Ta reda på mer om hur du kan få hjälp i företagandet här