En attraktiv stadsmiljö för handel och besöksnäring

Luleå Business Region har på uppdrag av Luleå Kommun ansvar för strategisk stadsutveckling med avseende på centrumkärnan. Arbetet ska skapa förutsättningar för ett gynnsamt affärsklimat i Luleå och en långsiktigt attraktiv stadsmiljö som stödjer handel och besöksnäring. 

Vårt arbete bedrivs i nära samverkan med Luleå kommun, fastighetsägare och aktörer inom handel och besöksnäring och syftar till att stärka lokal samverkan mellan företag. 

Vi erbjuder: 

  • Branschspecifika möten
  • Idédialoger
  • Utbildningar och projekt
  • Omvärldsbevakning