Har du ett projekt som verkar aktivt för att bidra till fler jobb, branscher, besökare eller investeringar? Stödjer ditt initiativ också utvecklingen av det befintliga näringslivet  enligt kriterierna nedan så har du möjlighet att söka projetkfinansiering hos Luleå Business Region.

Kriterier för ansökan

  • Projektet bidrar tydligt till att Luleås företag stärker sin konkurrenskraft samt att arbetsmarknaden utvecklas och matchning mellan företag, studenter och arbetssökande stärks.
  • Projektet stärker Luleås attraktivitet och tillväxt inom besöksnäringen genom stärkt utbud och/eller ökad efterfrågan som gynnar hela destinationen Luleå.
  • Projektet är näringslivsfrämjande och stärker Luleås attraktion, tillväxt, eller företagsklimat.
  • Projektet visar tydligt kopplingar till Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling och jämställdhet.

Projekt prioriteras som kan visa på konkreta aktiviteter som stärker ovanstående insatser och som består av minst två parter/företag/medfinansiärer vars insatser växlas upp. Luleå Business Region kan bevilja projektfinansiering upp till 50 % som en del av den totala finansieringen.

Ansökningsformulär

När ansökan kommit in till Luleå Business Region kommer uppgifter om sökandes organisationsnummer, samt namn, e-post och mobilnummer på kontaktpersoner att behandlas. Dessa uppgifter kommer användas i kommunikation mellan sökande och Luleå Business Region.

Ladda ner ansökningsformuläret här.

Ansökan ska innehålla en tydlig projektplan med beskrivning av planerade aktiviteter, tidplan och budget samt medfinansieringsintyg från berörda parter.

Välkommen med din projektansökan till ansokan@luleabusiness.se

Villkor för projektfinansiering

Tid för ansökan och beslut

  • Projektfinansiering kan sökas löpande under året.
  • Projektfinansiering kan sökas under perioden 2022-01-01–2023-12-31
  • Kostnader tagna före beslut av Luleå Business Region görs på egen risk om inte annat överenskommits skriftligt.
  • Meddela Luleå Business Region omedelbart om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras.

*Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-nationella-projektmedel/planera/krav-pa-projektet/folj-eus-regler-for-statsstod.html