Har du ett projekt som verkar aktivt för att bidra till fler jobb, branscher, besökare eller investeringar? Stödjer ditt initiativ också utvecklingen av det befintliga näringslivet  enligt kriterierna nedan så har du möjlighet att söka projetkfinansiering hos Luleå Business Region.

Kriterier för ansökan

  • Projektet bidrar tydligt till att Luleås företag stärker sin konkurrenskraft samt att arbetsmarknaden utvecklas och matchning mellan företag, studenter och arbetssökande stärks.
  • Projektet stärker Luleås attraktivitet och tillväxt inom besöksnäringen genom stärkt utbud och/eller ökad efterfrågan som gynnar hela destinationen Luleå.
  • Projektet är näringslivsfrämjande och stärker Luleås attraktion, tillväxt, eller företagsklimat.
  • Projektet visar tydligt kopplingar till Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling och jämställdhet.

Projekt prioriteras som kan visa på konkreta aktiviteter som stärker ovanstående insatser och som består av minst två parter/företag/medfinansiärer vars insatser växlas upp. Luleå Business Region kan bevilja projektfinansiering upp till 50 % som en del av den totala finansieringen.

Ansökningsformulär

Ladda ner ansökningsformuläret här.

Välkommen med din projektansökan till ansokan@luleabusiness.se