Ett nav för gemensamma intressen

Luleå Business Region arbetar för att förbättra näringslivets långsiktiga förutsättningar för utveckling och skapa en större förutsägbarhet i frågor där den egna rådigheten att möjliggöra utveckling är begränsad.

Genom kunskapsspridning, opinionsbildning och näringspolitisk dialog på regional, nationell och internationell nivå, bidrar vi till att utveckla strategiska beslut och processer på ett sätt som säkrar näringslivets långsiktiga tillväxt och konkurrenskraft.

Vårt erbjudande:

  • Näringspolitiska kontakter
  • Näringspolitisk paketering av hinder, utmaningar och lösningar genom politiska PM och remisser
  • Medverkande i och på plattformar och forum där näringspolitiska frågor av regionalt intresse finns
  • Samordning för påverkansfrågor inom kommun, region och bolag
  •  PR om vårt erbjudande
  • Opinionsbildande insatser
  • Resultatpaketering