Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten processleder Luleå Business Region nätverket AGON vars mål är att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten genom effektiv tillståndsprövning och modern regeltillämpning. Ambitionen är att Norrbotten blir en testgeografi för framtidens tillstånd och regler.

Med pågående utredningar och utveckling av regelverk både nationellt och internationellt finns det stöd för att  tillstånd och regler är en kvalitetsgarant för samhällets långsiktiga utveckling. Samtidigt är tiden, takten och tillämpningen i tillståndsprocessen avgörande för att den gröna omställningen, som industrins megainvesteringar syftar till, ska bli av; för vår regions utveckling och för att Sverige ska nå klimatpolitisk måluppfyllelse. 

Länsstyrelsen i Norrbotten sammankallar nätverket som bland annat samlar Svenska kraftnät, Vattenfall, SSAB, LKAB, H2 Green Steel, Försvarsmakten, Trafikverket, Fossilfritt Sverige, Region Norrbotten, Luleå kommun, Boden kommun, Gällivare kommun och Peter Larsson, regeringens samordnare för Norrbotten och Västerbotten.

Tillsammans ska man möta behovet av en effektiv tillståndsprövning och modern regeltillämpning: 

  • Kortare handläggning
  • Större förutsägbarhet
  • Minskade kostnader/risker
  • Resurseffektiv och rättssäker
  • Bibehållen kvalitet
  • Framtidsanpassad

Ett direkt resultat av nätverkets arbete är ett position paper - Elektrifiering för etablering, problem och lösningar -  för ett fördjupat kunskapsutbyte och fortsatt dialog med samtliga parter om betydelsen som en accelererad elektrifiering och förstärkt kapacitet har för samhällsomvandlingen.

Läs även

Debattartikel i NSD 11 november 2021 Pilotprojekt ska möta klimatinvesteringarna i norr

– Vi själva äger inte alla delar för att lyckas med att halvera ledtiden. En förutsättning är att också andra inblandade aktörer, som elnätsföretag, kommuner, regioner och myndigheter bidrar inom sina ansvarsområden. En ömsesidig och konstruktiv vilja att lösa motstående intressen är en förutsättning för att vi ska kunna leverera önskad kapacitet – i Norrland såväl som i övriga delar av Sverige. Svenska kraftnät (utdrag ur ovan nämnda debattartikel)