Luleå Business Region har tillsammans med flertalet lokala och regionala samverkansparter samlats i ett samverkansråd i syfte att främja näringslivet lokalt i Luleå och regionalt. Näringslivets samverkansråd finns bland annat som resurs för de företag som söker råd och stöd hos Företagssupporten till följd av rådande corona-situation. Samverkansrådet möts regelbundet för att dela kunskap och erfarenheter och sammankallas av Luleå Business Region.