Luleå Business Region, Luleå kommun, Byggföretagen, Fastighetsägarna  och Luleå tekniska universitet formerar sig för att enas kring hur man tar sig an de möjligheter och utmaningar som kraven på en långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess innebär. 

Vill du vara med?

Vi kallar till en första nätverksträff den 25 november 2021 där avsiktsförklaring och övergripande mål ska börja mejslas ut.  Varmt välkommen att vara med!

Till program och anmälan(anmäl dig senast 18 november)

Varför behövs ett nätverk?

Hör initiativtagarna om varför nätverket kom till, vad kraven som kunder och klimatdeklarationer ställer på branschen innebär och vad man hoppas uppnå genom samarbetet.