Välkommen! Här kommer du hitta all information som rör Luleå Business Region, en sammanslagning av Luleå Näringsliv AB (LNAB) och Visit Luleå AB (VLAB).

Om Luleå Business Region

Luleå Business Regions syfte är att utveckla kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. I aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer ska man verka för en hållbar tillväxt i Luleå. Bolaget ska driva insatser för att öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger, samt stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet. Verksamheten bedrivs med start 1 januari 2020.

För frågor om Luleå Business Region, kontakta oss

Luleå Business Region AB
Kungsgatan 23A
972 31 Luleå

Kjell-Åke Johansson
Senior rådgivare
+46 (0) 70-574 32 01

Maria Wahlberg
Kommunikationsstrateg
+46 (0) 72-528 29 97

Erika Willman
Ekonom/koordinator
+46 (0) 70-377 04 22

Ulrica Magnusson
Ekonom/koordinator
+46 (0) 70-508 32 61

Andreas Lundqvist
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-222 00 66

Birgit Öhlund
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-529 43 57

Isak Utsi
Affärsutvecklare
+46 (0) 72-244 34 54

Karin Åberg
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-288 26 90

Linda Björk
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-671 41 06

Mattias Mannberg
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-338 40 92

Oskar Hederyd
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-542 51 10