Välkommen! Här hittar du all information som rör Luleå Business Region, en sammanslagning av Luleå Näringsliv AB (LNAB) och Visit Luleå AB (VLAB)

Aktuella insatser till stöd för näringslivet

Luleå kommun och Luleå Business Region har tillsammans med flertalet lokala och regionala samverkansparter startat Företagssupporten. En kanal där du som företagare kan ställa frågor om vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga. Här kan du få vägledning i hur du hittar information och hur du går tillväga för att exempelvis söka anstånd med skatter och avgifter.

Företagssupporten »

Om Luleå Business Region

Vårt uppdrag är att utveckla kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. Vi ska i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region ska driva insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Vi ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Kontakt med
Luleå Business Region

Kungsgatan 23A
972 31 Luleå

info@luleabusiness.se

Kjell-Åke Johansson
Senior rådgivare
+46 (0) 70-574 32 01

Maria Wahlberg
Kommunikationsstrateg
+46 (0) 72-528 29 97

Camilla Bondareva
Kommunikationsstrateg
+46 (0) 70-288 24 90

Erika Willman
Ekonom/koordinator
+46 (0) 70-377 04 22

Ulrica Magnusson
Ekonom/koordinator
+46 (0) 70-508 32 61

Andreas Lundqvist
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-222 00 66

Birgit Öhlund
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-529 43 57

Isak Utsi
Affärsutvecklare
+46 (0) 72-244 34 54

Karin Åberg
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-288 26 90

Linda Björk
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-671 41 06

Mattias Mannberg
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-338 40 92

Oskar Hederyd
Affärsutvecklare
+46 (0) 70-542 51 10