Luleå Business Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. 

Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv
i Luleå och regionen. I partnerskap med näringslivet stärker vi Luleå som etableringsort, destination, och arbetsmarknad.
Foto: Per Lundström

I fokus