Luleå Business Region har i uppdrag att bidra till att fler branscher, besökare och investerare söker sig till Luleå,  och därmed även till att fler arbetstillfällen skapas. Det gör vi bland annat genom att bygga affärsdrivande relationer. 

I partnerskap och genom samverkansformer med näringsliv, universitet, kommuner och andra aktörer driver Luleå Business Region utveckling i Luleå och regionen.  Här listar vi några av de sammanhang som vi är verksamma inom just nu.