I aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar vi för en hållbar tillväxt i Luleå. Luleå Business Region driver ett antal egna projekt och deltar i flera regionala samverkansprojekt. Här nedan listar vi de projekt där vi är projektägare eller har ett projektledaransvar för. 

Utöver detta så är Luleå Business Region delaktig i flera regionala och nationella projekt med inriktning mot besöksnäring, handel, självförsörjning, innovationsarbete inom datacenter, energi och  digitalisering. Exempelvis: Business Capacity Development in Swedish Lapland, Visit Arctic Europe, Kompetenslyft för handelnArctic Maritime Fishfarm ochDatacenter Innovation Region.

Har du idéer på projekt som du skulle vilja samverka med oss kring, eller som du behöver hjälp att realisera. Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig att navigera bland stöd och EU-medel som finns att söka. 

DJI0033 Land Stad

Land möter stad 2.0

Land möter stad 2.0 skapar förutsättningar för att lokala företag i Råneåområdet ska kunna dra nytta av samverkan mellan företag, organisationer, affärsutvecklingsnätverk  i tätorten.  Projektet bidrar till nya arbetstillfällen och ska bland annat öka entreprenörsanda och inflyttning.

Klicka på knappen för att läsa mer!

Land möter stad 2.0
Tall Per Lundström

TreePower

TreePower ska utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Projektet är en samverkan mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Klicka på knappen för att läsa mer!

TreePower
Grupp I Kontorsmiljö

Nationell bearbetning för möten

Hotell, mötesanläggningar, arenor och andra aktörer i Luleå har samlats för att genom Luleå Business Regions convention bureau-funktion öka kännedomen om Luleå som destination för möten och kongresser. Luleå Business Region arbetar som en oberoende och icke vinstdrivande partner med att stötta din egna mötesverksamhet. 

Klicka på knappen för att läsa vidare!

Convention Bureau - nationell bearbetning
Mobil Spel

Innovation Game 2.0

Innovation Game 2.0 är ett fortsättningsprojekt som drivs inom ramen för Arctic Game Lab.  Projektet ska bidra till en mer diversifierad arbetsmarknad och företagsstruktur i övre Norrland. Spelbranschen är en ung bransch som bidrar till innovationskraft i andra branscher samtidigt som den har alla förutsättningar att locka kvinnor och unga människor att bo kvar på orten.

Klicka på knappen för att läsa mer!

Innovation Game 2.0
Kock Upplägg Mat

Food the Luleå Way

Genom tematiska marknadsföringsinsatser ska Luleå Business Region inom ramen för projektet Food the Luleå Way öka kännedomen om Luleås restaurangutbud. Fokus ligger särskilt på White Guide-listade restauranger. Projektet syftar också till nätverksbyggande och affärsutvecklande samarbeten, vilka ska leda till konceptutveckling.

Klicka på knappen för att läsa mer!

Food the Luleå Way
Photo 1449247526693 Aa049327be54

Kompetensförsörjning SMF Pilot

Projektet avser att utveckla en modell för hur näringslivet i Luleå kan bidra till bättre förutsättningar för långsiktig kompetenstillgång. 

Klicka på knappen för att läsa mer!

Kompetensförsörjning