Företagsbesök hos Dansinitiativet.

Vi på Luleå Business Region genomför varje vecka ett antal besök ute bland företagen, ofta tillsammans med kommunalråden i syfte att lyssna in olika behov, utmaningar och möjligheter och vad vi tillsammans kan åstadkomma för att hitta lösningar. Du behöver inte känna att du står inför ett problem eller en utmaning för att vi ska göra ett besök hos dig. Företagsbesöken är i lika hög grad till för att vi bättre ska lära känna dig och ditt företag.

Kontakta oss för ett företagsbesök.

Här presenterar vi några av de företag vi besökt: