Välkommen till Luleå Business Region!

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen.

Bergnäsbron 4

Clean Clever Close

Vår region har ett unikt erbjudande som ger oss en perfekt grund att stå på för att möta både den industriella omställningen och de behov som näringslivet behöver oavsett om man är ett mindre företag eller ett multinationellt storföretag.

Etablera och väx i Luleå
Luleå Industripark

I fokus