Luleå Business Region är Luleås näringslivsbolag med uppdrag inom näringslivs- och destinationsutveckling.  Vi är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå kommuns bolagskoncern. Vi arbetar för en långsiktig och stark näringslivsutveckling.

Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen.

Kontaktpersoner