Luleå Business Region är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå kommuns bolagskoncern, som förvaltas av moderbolaget Luleå Kommunföretag AB.

Vi är Luleås näringslivsbolag med uppdrag inom näringslivs- och destinationsutveckling. Vårt arbete ska ske i linje med Luleå kommuns Vision 2040, implementering av Agenda 2030 och med vägledning av kommunens översiktsplan samt kommunkoncernens strategiska plan och budget. Bolaget bildades 2020 genom en fusion av dåvarande  Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB.

Övergripande mål

Luleå Business Region ska bidra till ett växande, varierat, hållbart och kraftfullt näringsliv. Till 5 000 jobb och 100 000 invånare i Luleå 2040 samt en topp 50-position på nationella näringslivsrankingar.

Styrelse

Carina Sammeli, Styrelseordförande

Fredrik Hansson
Anders Josefsson
Bertil Bartholdsson
Maine Granström
Richard Jonsson
Birgitta Bergvall Kåreborn
Johan Larsson