Behålla, utveckla, attrahera

Talanger, invånare och arbetskraft är avgörande för näringslivet och dess möjlighet att växa. Luleå Business Region arbetar för att hjälpa företag i Luleå med att hantera rörligheten på den regionala arbetsmarknaden. När konkurrensen ökar så blir utmaningen med att behålla, utveckla och rekrytera kompetens större. Därför erbjuder vi tillsammans med Luleå kommun snabba utbildningsinsatser som hjälper arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt.