Segelbåt DSC0470

Tjänster och projekt

Luleå Business Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen.

I vårt uppdrag som kommunalt näringslivsbolag stöttar och utvecklar vi initiativ, företag och forum lokalt och regionalt. Vi är en väg in till Luleå för investerare, besökare, företag och arrangörer. Oavsett vilken bransch eller utvecklingsfas som ditt företag befinner sig i, lotsar vi dig rätt. Luleå Business Region bevakar och påverkar också regionala, nationella och internationella processer och beslut som på olika sätt påverkar näringslivets förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Vi driver ett antal egna projekt inom områden där särskilda insatser behövs, såsom kompetensförsörjning, eller inom vilka det finns särskilt goda förutsättningar i regionen, exempelvis besöksnäring, spelutveckling och kulturella, kreativa branscher.

Och vi finns här när du vill förverkliga en idé. Låt oss hjälpa dig göra affärer i Luleå.

Grupp I Kontorsmiljö

Projekt

Vi driver och medfinansierar projekt med inriktning mot näringslivsutveckling. Läs mer här.

Finansiering

Har du idéer på projekt som du skulle vilja samverka med oss kring, eller som du behöver hjälp att realisera och finansiera. Vi hjälper dig att navigera bland stöd och EU-medel som finns att söka.  Läs mer här.

Jord Jacob Nilsson

Clean Clever Close

I Luleå har vi blicken stadigt mot en hållbar horisont.
Här är det närmare till en grönare framtid. Utmaningarna globalt har skapat
en möjlighet för oss med ren energi, stora naturresurser och hög innovationskraft. En möjlighet att utveckla hur vi tänker och gör saker för att skapa ett renare,smartare och närmare samhälle.
Här befinner vi oss i epicentrum av den gröna omställningen,
vill du följa oss på avstånd eller vara med och skapa den?