För ett mer hållbart näringsliv

Luleå Business Region är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2020.  Varje dag jobbar vi för en hållbar näringslivsutveckling i Luleå och regionen.  Det gör vi i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och implementeringen av de globala målen.  Vi har som uppdrag att skapa förutsättningar för nya företag att komma till och etablera sig i Luleå och för befintliga företag att expandera och växa här. Vi ansvarar också för att Luleå ska vara en attraktiv  och lättillgänglig destination att besöka. 

Hos oss är det allas olikheter, generositet och high-five som gör teamet och driver oss framåt. Vi har en möjlighetsinriktad kultur och strävar efter att arbeta smart och hållbart mot mål och vision i en av Sveriges mest spännande regioner.  Är du en av oss?