Festligt, folkligt och fullsatt!

Luleå Business Awards, den stora festen där vi hyllar näringslivet i Luleå, hölls i år fredagen den 24 maj i Luleå Energi Arena. 

750 personer hade anmält sig till galan där deltagarna presenterades en trerättersmiddag komponerad av Chris Kidd, Live-restaurangen Luleå Energi Arena. Den vackra förrätten som fick stora applåder var skapad av 17-årige Marthin Bykov, som går andra året på Restaurang- och livsmedelsprogrammet Luleå. 

Gästerna fick ta del av härlig underhållning i form av lasershow, shownummer av artisten Lina Hedlund, som i många år turnerat med gruppen Alcazar, som också var kvällens konferencier. Musiken stod husbandet Sthlm Juke Box för.

Under kvällen delades elva priser ut i många olika kategorier. Här är vinnarna i de olika priskategorierna:

Årets Arbetsgivare tilldelas LINDSTRÖMS TRANSPORT

Priset Årets Arbetsgivare, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt och strukturerat för att vara en attraktiv arbetsgivare. I grunden handlar det om tre delar som alla behöver vara i balans; ekonomi, miljö/klimat, och inte minst människa. Företaget ska kunna påvisa en förflyttning genom relevanta nyckeltal och initiativ inom området attraktiv arbetsgivare.

Årets Arbetsgivare delas ut av Luleå Energi.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Med ett tydligt fokus på att det är medarbetarna som är företagets största och viktigaste resurs har Lindströms Transport positionerat sig som en arbetsgivare av högsta snitt. Med ett normbrytande och inkluderande arbete bidrar de till att skapa en sund mångfald i en annars traditionstyngd och manligt viktad bransch."

Årets Hållbarhetspris tilldelas HÅLLBARA SARA

Årets Hållbarhetspris, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetar strategiskt för hållbarhet och som visar handlingskraft i det konkreta genomförandet. Hållbarhet innebär långsiktighet, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, till exempel genom socialt ansvarstagande, energieffektivisering och miljöinnovationer.

Årets Hållbarhetspris delas ut av Meta.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Hon har hittat sin plats i våra sociala medie-flöden med en viktig och inspirerande hållbarhetsvinkel. Hållbara Sara har med en stark vision skapat en välbehövlig kontrast i influencer-världen och lyckas förmedla hållbarhetsarbetet som lustfyllt och inte bara något nödvändigt ont."

Årets Innovation tilldelas ROCKSIGMA

Priset Årets Innovation, som är en Hjärnbalk, tilldelas till det företag eller den verksamhet som under året tagit fram innovation för nya lösningar och skapat en positiv förändring. Innovationen kan vara nytänkande men även en etablering av en befintlig funktion. Den ska idag vara i användning och främja social-, ekonomisk- eller miljömässig hållbarhet.

Årets Innovation delas ut av LKAB. 

MOTIVERINGEN LYDER:
"Mineral och metaller är nödvändiga för den gröna omställningen. Gruvbrytning under jord ställer allt högre krav på innovativa lösningar för att säkra både kvalitet och säkerhet. RockSigma är gruvtech-bolaget som tar gruvnäringen in i framtiden. Med världsledande algoritmer och självlärande AI-modeller har de hittat ett sätt att förena säker och kostnadseffektiv gruvdrift, med potential att använda tekniken i andra branscher och applikationer." 

Årets Samverkanspris tilldelas MOBILARIS för Mobilaris Innovation Center

Årets Samverkanspris, som är en Hjärnbalk tilldelas det företag eller den verksamhet som genom samverkan skapat förutsättningar för att stärka Luleå och regionen. Det kan vara genom nya affärsmöjligheter och samskapande modeller, innovativa samarbetsformer och gemensamma satsningar eller nyskapande nätverk som bidragit till en hållbar effekt på samhällsutvecklingen.

Årets Samverkanspris delas ut av Sparbanken Nord. 

MOTIVERINGEN LYDER:
"Dagens teknologi är kraftfull – men det är i mötet mellan teknik och människa det blir riktigt intressant. Mobilaris Innovation Center är en satsning som låter de krafterna mötas i Luleå. En viktig satsning som skapar en grogrund för tillväxt och innovation, och som låter näringsliv, akademi, forskning och andra samhällsaktörer i Luleå att växa tillsammans."

Årets Tillväxtföretag tilldelas GREPIT

Årets Tillväxtpris, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst tio miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska genomsnittstillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda.

Årets Tillväxtpris delas ut av Deloitte. 

MOTIVERINGEN LYDER:
"Med fokus på unika och avancerade systemlösningar som ska inspirera till förändring har LTU-spin offen Grepit hittat rätt. Framför allt har deras jobb med stora industriella kunder i regionen bidragit till deras fina resultat och tillväxt. Och genom deras sätt att skapa en mötesplats för unga talanger och deras idéer verkar tillväxtkurvan fortsätta uppåt."

Årets Varumärke tilldelas NIEMI BIL

Priset Årets Varumärke, som är en Hjärnbalk, tilldelas det företag eller den verksamhet som arbetat omvärldsorienterat och kommunikativt för att bygga ett varumärke som uppmärksammats nationellt och gärna internationellt. Priset är i första hand knutet till näringslivet, men kan också gå till en kulturell eller idrottslig verksamhet som betyder mycket för regionens attraktivitet.

Årets Varumärke delas ut av NTM Media.

MOTIVERINGEN LYDER:
"En bra affär bygger på trygghet och trovärdighet. Och genom att bygga sitt varumärke och verksamhet efter just de två nyckelorden har Niemi Bil blivit en stor och självklar aktör inom bilförsäljningsbranschen i norra Sverige. Det i kombination med att de alltid tar ett stort samhällsansvar på orterna de är verksamma på gör Niemi Bil till en bra ambassadör för Luleås näringsliv."

Priset Folkets Förebild tilldelas  Gustav Uusihannu

Folkets förebild uppmärksammar en person som med sitt arbete gör Luleå till en bättre plats att bo, leva och verka på. En eldsjäl som tillför framtidstro och med stort engagemang delar med sig av sina kunskaper och idéer.

Priset Folkets Förebild delas ut av LF Norrbotten.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Med stort hjärta och engagemang bidrar den här personen till att barn och unga i Luleå får känna tillhörighet och gemenskap. En person som inte bara aktiverar våra unga utan också skapar en trygg miljö för dem att vistas och växa i. En eldsjäl som i med- och motgång alltid ställer upp."

Årets Guldkorn tilldelas BRÄNDÖN KONFERENS & FRITIDSBY

Priset Årets Guldkorn uppmärksammar företag i Luleå som utgör grunden i näringslivet. Företaget symboliserar stabilitet och långsiktigt arbete och är en varaktig arbetsgivare. Det kan verka i det tysta eller vara mer välkänt bland lulebor och andra. Företaget är väletablerat, har varit verksamt över tid, kan ha "gått i generationer" och är en god representant för sin bransch och näringslivet i stort. 

Årets Guldkorn delas ut av Advokatbyrån Kaiding.

MOTIVERINGEN LYDER:
"Genom att under lång tid varit en stor föregångare i sin bransch och en föredömlig ambassadör för regionen i allmänhet och Luleå i synnerhet. Genom sitt arbete med mänskliga möten har de bidragit till att ta världen till Luleå, och Luleå till världen – precis vad vi tycker uppfyller alla förväntningar på vad Årets Guldkorn ska vara."

Årets kultur- och samhällsbyggnadspris tilldelas KONST I DET GRÖNA

Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till människors upplevelser av staden. Hur staden gestaltas påverkar hur den uppfattas av både Luleåbor och besökare. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner. En vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. I samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad skapas goda förutsättningar för tillväxt. Det handlar om att skapa upplevelser, medvetenhet, attraktivitet, hållbarhet och funktion så att kultur och samhällsbyggande tillsammans bidrar till stadens utveckling. En utveckling som stimulerar livet i och mellan husen.

Galärens årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

Kultur- och samhällsbyggnadspriset delas ut av Galären. 

MOTIVERINGEN LYDER:
”Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris 2024 tilldelas ett arrangemang som utvecklats till både tradition och institution. I 47 år har bildkonstens betydelse passionerat lyfts fram och öppnat ett fönster i naturen, där besökarna får möta etablerade och oprövade konstnärers världar av erfarenheter, upplevelser och drömmar. Evenemanget skapar ett betydelsefullt mervärde för de medverkande konstutövarna”

Luleå kommuns företagarstipendium tilldelas Mia Viltok, ZNYGG MIA VILTOK STUDIO

Varje år delar Luleå kommun ut ett företagarstipendium på 15 000 kronor till en företagare i kommunen. Syftet är att uppmärksamma företagare som är goda förebilder för andra företagare och för hela samhället.

MOTIVERINGEN LYDER:
”Med fokus på gediget hantverk och hållbarhet har det blivit en naturlig oas i hjärtat av Luleå. Förutom sina högkvalitativa produkter och tjänster är ledarskapet som grundar sig i coaching och utveckling den stora nyckeln till företagets framgång. Genom sitt genuina engagemang har hon skapat en verksamhet som ger stort mervärde till såväl kunder och personal, som miljön och Luleå som stad."

Årets Företagare tilldelas Anna Stålnacke, Gym & Fitness Sverige

Organisationen Företagarna delar ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta och hylla landets företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Den som vinner på lokal nivå går vidare till en regional final. Den som vinner den regionala finalen går vidare till en riksfinal där 21 regionfinalister gör upp om den nationella titeln. Årets Företagare i Luleå delas ut på Luleå Business Awards. 

MOTIVERINGEN LYDER:
”Denna vältränade kvinna har gjort en imponerande resa från starten som ung företagare i Kiruna via Luleå till Mälardalen och hem till Norrbotten igen. Tillsammans med sin man driver hon idag tio anläggningar runt om i Sverige och en elfte digitalt.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är våra partners som möjliggör Luleå Business Awards. Tack till er! 

Platinapartners
DeloitteGabardinLuleå Energi | LKAB | Luleå kommun | Meta | NTM MediaSamljus |Sparbanken Nord

Guldpartners
Advokatbyrån Kaiding | Galären | LF Norrbotten

Silverpartner
Företagarna | HS Copy | MAX | Nordea | Niemi Bil | SSAB

Bronspartner
DBT CapitalHandelsbanken | Lindbergs Konst & Ram | Quality Hotel Luleå 

Medarrangör
Oh My