När sommaren passerat startar arbetsåret om. Tidigt på hösten är det läge att reflektera över hur det blåser, inte minst är det spännande att jämföra med året innan. För ett år sedan formligen exploderade antalet förfrågningar på mark och lokaler från företag som vill etablera sig i Luleå. Jag har i olika roller varit med rätt länge i dessa sammanhang och har inte upplevt eller hört om någon gång intresset för Luleå varit lika stort.

Idag arbetar vi och hela Luleå kommuns etableringsteam med över 80 skarpa etableringscase. Nästan hälften av dessa är Luleåföretag som vill växa här hemma, och likt företag som vill komma hit behöver de nya större lokaler eller tittar på att investera i egna. Luleåföretagen verkar vilja gro och ta nya steg här hemma i Luleå.

Det hinner hända mycket på ett år. Mycket tycks, rankas och värderas. Kanske händer det ändå en hel del i Luleå. När jag så här på hösten bläddrar i kalendern och tittar tillbaka på senaste året har Luleå kommun och koncernbolagen, inte minst vi på Luleå Business Region, på näringslivssidan bland annat gjort detta:
  • Arbetat hårt tillsammans med LKAB för att deras produktionsanläggning i ReeMAP-projektet ska läggas i Luleå. En investering på runt 10 miljarder och som skapar 500 jobb.
  • Med SSAB arbetat och arbetar vi för att skapa rätt förutsättningar för att framtidens fossilfria stål har en framtid i Luleå. Märk väl att SSAB liksom H2 Green Steel ska bygga ett helt nytt stålverk, det har alla liksom inte förstått. På SSAB jobbar runt 1100 personer. Tillsammans med Brahestad en investering på 45 miljarder.
  • Med Bodens kommun och H2 Green Steel har vi arbetat hårt för att allt ska ramla på plats så att stålverket i Boden blir verklighet. Infrastruktur, logistik, bostäder, kompetensförsörjning och alla kringeffekter. Det är en oerhört betydelsefull etablering långt utanför Bodens kommungräns, inte minst för Luleå. Vi har också arbetat tillsammans för att den ska landa här.
  • Tillsammans med Invest in Norrbotten fått spanska jätten Grupo Fertiberia att planera en etablering för att tillverka fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden. 11 miljarder i investering och runt 500 jobb.
  • Med Talga fortsatt förbereda för deras anodefabrik i Luleå Industripark. Runt 100 jobb i Luleå.
  • Skrivit en avsiktsförklaring med Uniper Sverige för att de med bland andra Luleå Energi och Luleå Hamn tittar på hur produktion av bland annat miljövänligt fartygsbränsle kan göras i Luleå. 
  • Lagt ner väldigt mycket engagemang på kraftförsörjning till Luleå och regionen. Det har bland annat resulterat i 8,4 miljarder i Svenska kraftnäts investeringspaket för Norrlandskusten i deras program Fossilfritt övre Norrland.
  • Tillståndsprocesser och förutsättningar? Ja, med landshövdingen och Länsstyrelsen har vi hållit i ett nytt forum för att i tidigt skede prata om viktiga förutsättningar mellan de berörda myndigheterna, kommunerna och de aktuella industriaktörerna. Kraft, infrastruktur, tillståndsprocesser och höjdrestriktioner. AGON, ett forum som blivit en förebild och nu kopieras runtom i landet.

Det som sker just här i norra Sverige och Norrbotten är inte förvånande. Vi ska både vara stolta och förväntansfulla, men också ordentligt medvetna om att det är snabba omställningar på extremt kort tid. Vi var många som för rätt många år sedan pratade om den här effekten när världen nu börjar inse klimatomställningens drivkrafter. Världen börjar inse att hela livscykeln för en produkt spelar stor roll, inte bara att det vi köper eller gör för stunden är klimatvänligt. Om stål eller batterier är tillverkade med smutsig energi spelar det klimatvänliga för stunden totalt sett mindre roll. Inom Internets explosion har detta skett för många år sedan, därför har Meta/Facebook ett stort datacenter i Luleå och vi bidrar och blev pionjärer till att Internet drivs mer klimatvänligt. Vi sa att det är en tidsfråga innan samma drivkrafter når batterier, kolfiber och mycket annat. Som stål. Där är vi nu och det har bara börjat. Vad kan möjligtvis komma efter stålet? Konstgödsel till exempel, en produkt vi gärna behöver bli självförsörjande på i Sverige.

Det är något enormt stort det som kommer att ske i Luleå, inte minst på Svartön och Hertsöfältet – som vi nu kallar Luleå Industripark. Ett nytt stålverk och andra för oss helt andra nya industrianläggningar och branscher. I Luleå arbetar vi hårt varje dag för att skapa fler jobb, med att de företag som finns här kan fortsätta verka och växa som de behöver – och vi arbetar hårt med att alla förutsättningar på bästa sätt ska passa alla. Stora som små, industrier som allt annat.

För företag som vill flytta hit, och för de som redan finns här.

/Johan Sjökvist, etableringschef hos Luleå Business Region