Nationell bearbetning för fler möten till Luleå

Grupp I Kontorsmiljö

Riktade säljinsatser och mötesvägledning

Med det övergripande målet att positionera Luleå som en ledande mötesdestination i Sverige, arbetar Luleå Business Region för att synliggöra och öka kännedomen om Luleå. Det sker bland annat genom att besöka och utbilda kongressbyråer runt om i landet om det mötesutbud som Luleå erbjuder (sales calls) samt genom visningsresor.

Inom ramen för projektet deltar vi även i relevanta forum, workshops och evenemang för sådana organisationer och föreningar som arrangerar årligen roterande möten nationellt. Projektets framgång bygger på aktivt deltagande av medverkande aktörer i relevanta aktiviteter och genomföranden.

Luleå Stad Sommar (1) (1)

Ta del av årsrapporten för projektet Utökad nationell bearbetning 2023

Arbetsgruppen för projektet "Utökad nationell bearbetning" har summerat förra årets större insatser inom projektets ramar. 

Läs mer.

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de Globala Mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Convention Bureau – nationell bearbetning svarar upp mot fem av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projektperiod:
2023.01.01 – 2025.12.31
Resurser från Luleå Business Region:
Mattias Mannberg
Finansiärer:
Näringslivet via hotell, mötesanläggningar, arenor med flera