Projektet Food the Luleå Way ska genom olika marknadsföringsinsatser skapa ökad kännedom  om Luleå som en matstad att räkna med. Målgruppen är nationella och internationella besökare.

Genom tematisk marknadsföring lyfter projektet i synnerhet stadens White Guide-restauranger, vilka också delfinansierar projektet. Övriga aktiviteter som sker inom ramen för Food the Luleå Way är nätverksbyggande och affärsutvecklande samarbeten, vilka ska leda till konceptutveckling. Ett långsiktigt mål är att generera fler arbetstillfällen inom restaurangbranschen i Luleå.

Ta del av Food the Luleå Way på visitlulea.se.

Projektägare:
Luleå Business Region
Projektperiod:
2019.10.01-2020.12.31
Resurs från Luleå Business Region:
Maria Wahlberg
Finansiärer:
Luleå kommun,  Bistro Norrland, Cook's Krog, Hemmagastronomi, Kitchen & Table, Restaurang CG, Villgot Lokal & Mat