TreePower – för ett fossilfritt flyg

Tall Per Lundström

Regionalt partnerskap för globala utmaningar – genom andra generationens bioflygbränsle

Mobilitet är en förutsättning för tillväxt och flyget hjälper hela landet att leva. Men branschen står inför en stor utmaning – att bli fossilfri till 2030. I Norrbotten finns unika förutsättningar för att driva utvecklingen för en omställning och skapa nästa generations bioflygbränsle, baserad på skoglig råvara.

Näringsliv och kommun i Luleå och Piteå och Luleå Tekniska Universitet har därför gått samman i initiativet TreePower. Tillsammans ger vi oss ut på en framtidsresa mot fossilfritt flygbränsle baserat på skogliga restprodukter. Syftet är att bidra till ett storskaligt teknikskifte, ökad cirkuläritet och en snabbare omställning till fossilfritt flyg och minskat fossilberoende.

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

TreePower svarar upp mot sex av de globala målen. 

Resultat från projektet

Under våren 2023 genomfördes ett slutseminarium för det initiala projektet Treepower. Slutsatser och förutsättningar har utretts under tre år och här redovisas resultatet i en kort version. Treepower som initiativ för att skapa hållbara transporter fortsätter genom projektet Hållbara drivmedel i norr. Ta del av resultaten >>

Projektägare:
Luleå Business Region AB
Kontakt:
Helena Holmgren,
Projektperiod:
2020-2023
Finansiärer:
ERUF, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi AB, PiteEnergi AB, Sveaskog AB, Sparbanken Nord, SAS, Kiram AB och Norra Skogsägarna.