Har du ett projekt som verkar aktivt för att bidra till fler jobb, branscher, besökare eller investeringar? Stödjer ditt initiativ också utvecklingen av det befintliga näringslivet enligt kriterierna nedan så har du möjlighet att söka projektfinansiering hos Luleå Business Region.

Sökande behöver vara med i en bransch/intresseorganisation med bredare näringslivsförankring som medfinansierar projektidén. Alternativt ingå i ett sammanslutning av minst åtta medfinansierande företag.

Kriterier för ansökan

  • Projektet bidrar tydligt till att Luleås företag stärker sin konkurrenskraft samt att arbetsmarknaden utvecklas och matchning mellan företag, studenter och arbetssökande stärks.
  • Projektet stärker Luleås attraktivitet och tillväxt inom besöksnäringen genom stärkt utbud och/eller ökad efterfrågan som gynnar hela destinationen Luleå.
  • Projektet är näringslivsfrämjande och stärker Luleås attraktion, tillväxt, eller företagsklimat.
  • Projektet visar tydligt kopplingar till Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling och jämställdhet.

Projekt som prioriteras är de som kan visa på konkreta aktiviteter som stärker ovanstående insatser. Medfinansieringsintyg från berörda parter ska bifogas med ansökan. Luleå Business Region kan bevilja projektfinansiering upp till 50 % som en del av den totala finansieringen.

Uppgifter om sökandes organisationsnummer, samt namn, e-post och mobilnummer på kontaktpersoner kommer behandlas och användas i kommunikation mellan sökande och Luleå Business Region.

Dokument att ladda ned:

Välkommen med din projektansökan till: ansokan@luleabusiness.se