Luleå Business Region möttes av en fullsatt aula på Luleå Gymnasieskola när vi höll en lunchföreläsning tillsammans med LKAB, Skanska, SSAB, H2 Green Steel och många fler näringslivsrepresentanter. Syftet var att ge de 200 eleverna i årskurs tre en bild av hur framtiden ser ut här i Luleå-Boden och hela regionen.

Vår etableringschef Johan Sjökvist hade äran att hålla i panelsamtalet och ställa frågor via en app till eleverna. Inledningsvis frågade vi eleverna vad de ska göra efter studenten.

27 procent svarade att de skulle flytta för att jobba eller plugga på annan ort. Avslutningsvis fick eleverna samma fråga. Resultatet: 16 procent valde att flytta någon annanstans för att studera eller jobba. En riktigt bra dag med andra ord!

Läs mer i en artikel på Vårt Luleå.

På bilden från vänster: Thomas Nalin, studie- och yrkesvägledare Luleå Gymnasieskola | Marith Petäjäniemi, studie- och yrkesvägledare Luleå Gymnasieskola | Johan Sjökvist, Luleå Business Region | Malin Öhrlund, Öhrlunds Åkeri AB /Transport och logistikbranschen | Petter Nyberg, Restaurang CGs och Visita Norrland /Besöksnäring och handel | Sebastian Brännström, Skanska/Byggbranschen | Sandra Söderberg, SSAB | Jonas Jones, LKAB Specialprodukter | Othilia Wimyr, H2 Green Steel | Cecilia Fogman, SAAB Surveillance/IT-branschen | Ludwig Rosendal, MindDig