2021

Logistikdag Norr 2021

  • Kulturens hus

Årets tema är Hållbar Infrastruktur, där vi ställer framtidens transportsystem i relation till de miljardinvesteringar som nu sker i norra Sverige. Vi lyfter fram goda exempel kring hållbar logistik och diskuterar hur vi gemensamt kan möjliggöra en grön omställning.

Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Talare under dagen kommer bland annat vara Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Henrik Henriksson, vd H2 Green Steel.

Läs mer och anmäl dig.