Luleå Business Region arbetar för att hjälpa företag i Luleå hantera rörligheten på den regionala arbetsmarknaden när konkurrensen ökar och utmaningen att behålla, utveckla och rekrytera kompetens blir större.

Just nu erbjuder vi workshopen – Att leda medarbetare med särskilda behov. I denna workshop jobbar vi med hur vi kan förhålla oss till olika personligheter och beteenden. Vi diskuterar utifrån faktiska exempel för att synliggöra bakomliggande behov hos medarbetare. Syftet är att skapa insikter och förståelse över människors olikheter och behov. Om att lyckas bättre i dialoger och resultat.

INNEHÅLL
  • Kompetensförsörjning – alla behövs.
  • Vilka särskilda behov finns?
  • Hur fungerar olika människor?
  • Erfarenhetsutbyte:
    – Hur kan jag agera som ledare?
  • Använda verktyg och identifiera tidigt.
  • Casehantering:
    – Exempel på situationer, beteende och resultat.
MÅLGRUPP

Erbjudandet riktar sig till dig som är chef/ledare och/eller arbetar med HR.
Vi har 16 platser – först till kvarn. Max 2 personer från samma företag.

UPPLÄGG:  4 timmar x 2 tillfällen.
DATUM: 15 november samt 29 november.

kl 08.00–12.00. Vi bjuder på förmiddagsfika.

Pris: 1.495 kr exkl. moms/person.

Anmäl dig senast 1 november via simplesignup här.
Ladda ner utskrivbar version här.

PROCESSLEDARE

Anki Granström, Relevanta Consulting
Keith Sivenbring, New Action 

FRÅGOR OCH MER INFORMATION

Linda Björk, projektledare Luleå Business Region
linda.bjork@luleabusiness.se | 070-671 41 06

Anki Granström, processledare Relevanta Consulting
anki@relevanta.se | 0703-17 47 67

Keith Sivenbring, processledare New Action
keith.sivenbring@newaction.se | 0730-50 43 00

Workshopen är en del av projektet Kompetenslotsen som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder vi insatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering.