Fjorton Luleåföretag  från olika branscher har testat en gemensam metod för att stärka sitt arbetsgivarevarumärke och rekrytera systematiskt, med sikte på att möta framtida kompetensbehov. Nu har den paketerats och är redo att användas och vidareutvecklas av fler.

Arbetet har skett inom ramen för pilotprojektet Framtidssäkrad Kompetensförsörjning som drivits av Luleå Business Region. Metoden är framtagen av och har letts av konsultbolagen Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting. 

Att dela erfarenheter och insikter över branschgränser har varit en viktig utgångspunkt under utbildningsprogrammet, som pågått i sex månader. Ulrica Magnusson, projektledare på Luleå Business Region ser att Framtidssäkrad Kompetensförsörjning kom rätt i tiden:

– De träffar som ägt rum har gett tillfälle att under pågående pandemi skapa nya kontakter och stärka sitt nätvkerk. Under arbetets gång har deltagarna verkligen lyft blicken från sin egen bransch för att mötas i gemensamma frågor kopplat till kompetensförsörjning.

Varje företag har jobbat med att ta fram en egen strategi för kompetensförsörjning. Med hjälp av en självskattningsmodell har de kartlagt alla delar av sitt arbetsgivarvarumärke och identifierat utvecklingsbehov.

Mikael Nilsson, vd på Relitor är en av deltagarna:

– Det har varit ett bra grepp stärka oss som ledare så att vi blir kunniga arbetsgivare. När man börjar i den änden blir det också lättare att arbeta strukturerat med medarbetarutveckling och kompetensförsörjning. Det har hela tiden varit högt till tak och funnits en öppenhet mellan oss deltagare som har gjort att utfallet har blivit så bra. Under resans gång har vi byggt upp tillit och förtroende sinsemellan och det har varit en framgångsfaktor.

Paketeringen av Framtidssäkrad kompetensförsörjning finns att ta del av på Luleå Business Regions hemsida och ska ses som ett grundmaterial att ta del av i sitt eget arbete med rekrytering och utveckling av sitt arbetsgivarvarumärke.

– Jag hoppas att paketeringen av Framtidssäkrad Kompetensförsörjning kan vara till hjälp för fler företag att komma längre i sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och bli mer konkurrenskraftig på marknaden, avslutar Ulrica Magnusson.

Luleå Business Region har en pågående upphandling av nya utbildningsleverantörer för en ny utbildningsomgång av Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kontakt:

Ulrica Magnusson
Luleå Business Region
Telefon: 070-508 32 61

Mikael Nilsson
Relitor
Telefon: 070-597 05 00

Representerade företag och branscher:

Org./Företag/Klubb

Bransch

Agio

IT

Arctic Group AB

IT

BnearIT AB

IT

Brightnest AB

Affärsutv kommunikation design

Eurofins

Industri

Hotell Savoy

Hotell

HS Copy

Tryckeri

Itasca Consultants AB

Geomekanik

Luleå Energi AB

Kommunalt bolag

Läkarjouren

Hälsa vård

Nyhléns Hugosons Chark AB

Livsmedel

Relitor

Industri

XLENT Luleå

IT

Åive AB

Livsmedel