Om framtidens medicinteknik kopplat till morgondagens behov inom hälso- och sjukvården.

Mellan den 4­–6 oktober hölls kongressen Medicinteknikdagarna på Kulturens hus. Luleå Business Region har stöttat Svensk Medicinteknisk Förening att arrangera kongressen med LTU och Region Norrbotten som lokala värdar. Medicinteknikdagarna i Luleå välkomnade flera hundra mötesdeltagare från Sverige och våra grannländer från branschens ledande aktörer inom den medicintekniska ingenjörskåren, forskare, företag, experter, myndigheter, patientföreträdare samt representanter för hälso- och sjukvården.

Under Medicinteknikdagarna fick deltagarna ta del av aktuell forskning samt nya medicintekniska lösningar som skapar nytta i vården. Syftet med kongressen var att stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, samverkan och fortsatt utveckling av medicintekniken i Sverige. Tema för årets kongress var vård på distans och den omställning som påbörjats kring god och nära vård för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Även patientperspektivet och personcentrerad vård har belysts under kongressen. Dessutom har Medicinteknisk Förenings nyinrättade vetenskapliga råd, bestående av flera framstående svenska medicintekniska forskare, lyft fram internationella trender.

Mattias Mannberg, affärsutvecklare Möten, samt Fredrik Nikolajeff, professor i medicinteknik LTU

Från vänster: Mattias Mannberg, affärsutvecklare Luleå Business Region, samt Fredrik Nikolajeff, professor i medicinteknik LTU

Fredrik Nikolajeff, professor i medicinsk teknik vid LTU, samt ordförande i Svensk Medicinteknisk Förening, har jobbat under lång tid för att få kongressen till Luleå:
Vad hoppas du att Medicinteknikdagarna ger?
Jag ser två viktiga spår i den frågan, menar Fredrik, det här är en samlingspunkt för yrkesverksamma, forskare, innovatörer, entreprenörer och andra i vården för att ta del av vad andra jobbar med, finna inspiration och knyta nya kontakter. Efter två år av digitala möten längtar många av oss efter denna viktiga fysiska mötesplats. Den andra anledningen, minst lika viktig, är att lyfta Luleå och Norrbotten på kartan inom medicinteknik och vad som kan göras utifrån norrländska perspektiv. Där hoppas jag att kliniker som är verksamma på Karolinska, Sahlgrenska, eller annat universitetssjukhus, väljer att knyta nya kontakter för att starta projekt och se möjligheterna med att vända sig till norra Sverige. Vi jobbar ofta tvärvetenskapligt enligt Triple Helix-modellen, där universitet, högskolor och akademi samarbetar med företag och näringsliv samt offentligt finansierad sjukvård. Jobbar man i den konstellationen får man ofta en bra utväxling. 

Jag har blivit inspirerad av tanken att vi alla kan stärka oss själva genom att skapa nätverk som jobbar på tvärsen, att olika noder kopplas samman och stärker helheten.
Hur kom det sig att ni valde Luleå?
Som ordförande i föreningen föreslog jag Luleå och fick gensvaret att det lät spännande. Inom området medicinteknik får vi en möjlighet att visa upp en verksamhet på plats istället för att åka ner till Stockholm, även om de mötena också är värdefulla, så får vi nu en möjlighet att bjuda hem folk till vårt ”eget hus”. Vi hoppas att många lokala aktörer, regionala aktörer, knyter band och skapar nya kontakter.
Har du något budskap till organisationer eller föreningar som funderar på att dra just sitt möte till Luleå?
En av de stora fördelarna med Luleå är att så mycket finns inom gångavstånd, lokaler, kongresshus för möten och mingel. I många andra större städer behöver man röra sig betydligt mer, däremot i Luleå fungerar det väldigt bra. Mitt tips är att ta ett första möte och bjuda in aktörer som er med erfarenhet av konferenser att träffas och lära sig. Många kanske tvekar för att man är rädd för arbetsbördan, men man behöver inte uppfinna hjulet på nytt och man lär sig att delegera under resans gång. Att dra ett möte till sin stad kan öppna många nya dörrar och sätta ljuset på just sitt ämnesområde eller förening. Jag är övertygad att man har mycket att vinna på att dela med sig av sitt nätverk. 

Det är jättebra att veta att man har någon att vända sig till, kontakter med kommunen och säkra upp att det finns kapacitet även om det aktuella datumet för kongressen är långt fram i tiden. Upplever att dialogen med Luleå Business Region och andra lokala aktörer varit mycket positiva och hjälpsamma.

Medicinteknikdagarna i Luleå

Luleå som mötesstad – så kan vi på Luleå Business Region hjälpa till

Som många av Sveriges större städer har Luleå sedan ett antal år byggt upp en så kallad Convention Bureau med uttalat uppdrag att marknadsföra och verka för Luleå som en attraktiv mötesdestination. I slutändan handlar det om att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt genom insatser för fler möten till Luleå.

Mattias Mannberg är affärsutvecklare för möten på Luleå Business Region. Han har uppdraget att arbeta för att fler lokala, nationella och internationella möten, konferenser och kongresser sker i Luleå.
– Möten och kongresser är viktiga element för Luleås tillväxt och attraktionskraft. Vi bor i en stad som har mycket goda förutsättningar för att på ett enkelt sätt genomföra möten med närhet till infrastruktur som hör mötet till. Sitter du som Fredrik i en förening eller organisation och funderar på att dra ert möte till Luleå – ta gärna kontakt med oss, säger Mattias Mannberg.

 

ARRANGERA ETT MÖTE