Hur påverkar de stora investeringarna som leder den gröna omställningen i Norrbotten Råneåområdet? Det är en av de saker som vi pratar om i detta digitala näringslivssamtal, som i år har ersatt de näringlisvsfrukostar som Luleå Business Region har hållit i Råneå med omnejd. 

 

Oskar Hederyd, affärsutvecklare har arbetat med att utveckla företagandet i Råneå och Vitådalen sedan 2017. Där har han stöttat befintliga företag i sin utveckling och förbättrat förutsättningar för nya företag att starta och flytta till Råneå inom ramen för projekten Land och stad. Vi pratar om några av de senaste företagsetableringarna i Råneåområdet och berättar om den översikt av tillgängliga markområden som har kommit igång inom ramen för Land och Stad 2.0. Luleå Business Regions arbete med företagande på landsbygden kommer i och med projektets avslutande att, utan fördröjning, fortsätta pågå i den ordinarie verksamheten.

Meldersteins Herrgård är ett av de företag som har stöttats i sin utveckling och Katarina Thingvall berättar här bland annat om den renovering som man genomfört av rum och nya resepaket som finns bokningsbara redan till denna sommarsäsong.

Deltagare:

Katarina Thingvall, Melderstein Herrgård
Kjell-Åke Johansson, t.f. vd Luleå Business Region AB
Oskar Hederyd, affärsutvecklare Luleå Business Region AB