Luleå Business Region har på uppdrag av Luleå kommun ansvar för strategisk stadsutveckling med avseende på centrumkärnan. Vårt arbete ska skapa förutsättningar för ett gynnsamt affärsklimat i Luleå och en långsiktigt attraktiv stadsmiljö som stödjer handel och besöksnäring. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Luleå kommun, fastighetsägare och aktörer inom handel och besöksnäring och syftar till att stärka lokal samverkan mellan företag. Vi erbjuder branschspecifika möten, idédialoger, utbildningar och projekt samt omvärldsbevakning.