Under 2021 ökade den totala omsättningen i Luleås stadskärna med 12,8 procent. Det är en betydligt starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade med 5,9 procent. Allra bäst gick det för verksamheter inom kommersiell service, såsom frisörer och skönhetssalonger.

Presentation Cityindex 2022 Luleå

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI (Handelns utredningsinstitut). 

Ta del av hela rapporten

Ladda ner Cityindex Luleå 2022 här.