Förverkliga en idé

Luleå Business Region arbetar långsiktigt och förutsättningsskapande genom finansiering kopplat till strategiska projekt och processer för näringslivs- och destinationsutveckling. Vi stödjer och utvecklar initiativ, företag, forum och möjligheter lokalt och regionalt.

Vi arbetar för att öka kunskapen om såväl lokala och regionala som nationella och internationella finansieringsmöjligheter. Genom bland annat finansieringsträffar och enskilda möten hjälper vi företag och samverkansparter till fler och bättre idéer och projekt.