Fredrika Johansson. Foto: Jenny Brandt Grönberg.

Fredrika Johansson, projektledare Creative Ebeneser:

– Kompetensstegens utbildning för projektledare inom kultursektorn blev fullbelagd, med kölista. Det är det bästa betyget för att ha träffat rätt. Luleå och Norrbotten behöver fler och ännu vassare projektledare för att utveckla kulturen i regionen, som i sin tur ökar möjligheten för fler att vara yrkesverksamma inom sin konstnärliga disciplin.

Kompetensstegens utbildningar riktar sig till olika sektorer med den uttalande ambitionen att möta reella behov bland företag och organisationer. När det gäller projektledarutbildningen inom KKN, kulturella- och kreativa näringar, har alltså gensvaret varit fullt hus. Något som gläder Fredrika Johansson som jobbat med att ta fram utbildningen.

– Vi är också glada att kunna presentera Nätverkstan som kursledare som har många års erfarenheter att utbilda projektledare inom kultur. Allt ifrån kortare workshops till längre fortbildningspaket, universitetskurser och en tvåårig yrkeshögskola.
– Efter kursen kommer vi att synliggöra deltagarna utåt: en kompetensbank för projektledare med spetskompetens inom området. En kompetensbank vi hoppas kan växa. Deltagarna kommer även att ingå i ett nätverk av projektledare inom de kulturella och kreativa näringarna, som vi etablerar inom denna satsning.

Linda Björk. Foto: Daniel Holmgren.

Linda Björk, projektledare för Kompetensstegen på Luleå Business Region:

– Den här projektledarutbildningen för KKN är ett perfekt exempel på hur vi på Kompetensstegen ska jobba. Vi ska möta verkliga behov och hjälpa företag och organisationer att stärka sin kompetens och kunskap. Vi kommer framåt fokusera mycket på digitalisering, hållbarhet och just kompetensförsörjningen, hur företag ska kunna anställa framtidens talanger. Där rullar just nu en utbildning Framtidssäkrad kompetensförsörjning parallellt med denna inom KKN och vi planerar en ny i höst.

OK, vad är det då man lär sig på projektledarutbildningen för KKN?

Gemensamt för alla de som går denna kurs är att de redan är erfarna projektledare inom kulturella och kreativa näringar, men saknar en mer formell utbildning inom just detta område, och gemensamma metoder och verktyg för att framgångsrikt initiera, driva och leda kulturprojekt.

Fredrika Johansson, projektledare Creative Ebeneser:

– Vi har nog alla halkat in i rollen som projektledare då det är så vi kommit att arbeta inom denna bransch. Många har inför kursen lyft möjligheten att få tillgång till gemensamma verktyg samt erfarenhetsutbytet deltagarna emellan, som de som de mest ser fram emot.

Hur det kan det här lyfta Luleå som stad?

– Luleå och Norrbotten behöver kanske mer än någonsin öka sin attraktionskraft för att människor ska vilja leva, bo och arbeta i regionen. Vi vet att kulturen är en viktigt faktor för attraktiva livsmiljöer. 
– Kulturella och kreativa näringar tilltalar unga och är viktigt för en diversifierad arbetsmarknad. Näringen består till stor del av enskilda näringsidkare som driver kulturprojekt. KKN är en framtidsbransch både att verka inom, och för regionens attraktivitet.

Ser du någon naturlig fortsättning av det här arbetet efter den här utbildningen?

– Förutom att vi ser att intresset redan är stort för en ny omgång av denna fortbildningskurs även till hösten, så är Creative Ebenesers styrka att jobba agilt och nära både företagarna inom branschen och främjarna. Det gör att vi har möjligheterna att se vilka behov som finns och ta fram attraktiva aktiviteter ganska snabbt utifrån dessa. Att ha samarbetspartners som Luleå Business region och Luleå Näringsliv AB som också arbetar på detta sätt är också en styrka.
– Utan att säga för mycket så sneglar vi på en kurs i en metod för att analysera och strukturera den egna verksamheten, med syftet att stärka det konstnärliga arbetet och den ekonomiska bärkraften för verksamma inom KKN. Samt löpande föreläsningar och kortare workshops om olika finansieringsmöjligheter, kreativa processer och möjligheter till att växa som företagare. 
– Sist vill jag lyfta att det har startat, är på gång och planeras fler nya, längre och branschnära utbildningar inom kulturella och kreativa näringar och kulturområdet i Norrbotten, i form av folkhögskola och yrkeshögskola - som alla känns väldigt spännande!

Vill du veta mer, kontakta:

Fredrika Johansson | Projektledare Creative Ebeneser | 076-110 09 79 | fredrika@ebeneser.nu
www.creativeebeneser.se
www.facebook.com/creativeebeneser