Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är en metod som utvecklats i samverkan med fjorton företag ur olika branscher och som bygger på att skapa insikter om utvecklingsbehov genom att kartlägga sin status som attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten för metoden är en självskattning som leder vidare till handlingsplan och praktiska verktyg för att utveckla egna strategier och strukturer för ett framgångsrikt rekryteringsarbete.

Innan 2030 behöver Norrbotten anställa ungefär 51 000 nya medarbetare. En förutsättning för Luleås och regionens tillväxt är tillgången till arbetskraft. Att hitta rätt arbetskraft upplevs av många företag som en stor utmaning. 

Med den utmaningen som utgångspunkt har Luleå Business Region genomfört ett pilotprojekt med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Tillsammans med konsultbolagen Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting samt 14 företag i Luleå har vi arbetat fram en metod som hjälper företag att ta fram sina egna strategier för rekrytering och vårda sitt arbetsgivarvarumärke, Employer Branding. 

Syftet med metoden Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är att inspirera, ge verktyg och skapa insikter om behov och vad som behöver göras för att bli en attraktiv arbetsgivare. Målet är att skapa förutsättningar för fler företag inom regionen att arbeta systematiskt med strategisk kompetens-försörjning med fokus på långsiktiga affärer. 

Med denna metod vill vi dela med oss av kunskap och verktyg för att attrahera och utveckla rätt kompetens för framtidens behov, både idag och i framtiden. Att dela erfarenheter och insikter med varandra gör att vi tillsammans skapar bättre möjligheter för en långsiktig kompetenstillgång. Förhoppningsvis upplever företagen kompetensförsörjningsfrågan som ett mindre hinder för deras tillväxt framåt. 

Vi hoppas också att denna insats leder till en ökad tillväxt genom att fler väljer att bo, verka och leva i Norrbotten. 

Rapportens innehåll:

  • Bakgrund
  • Metod
  • Rekryteringsprocess
  • Goda exempel
  • En forskares synvinkel
  • Medverkande och kontakt

Ladda ned rapporten

Rapport: Framtidssäkrad Kompetensförsörjning

Representerade företag och branscher

Nyhléns Hugossons Chark AB, livsmedel
Itasca Consultants AB, geomekanik
Hotell Savoy, hotell
Arctic Group AB, IT
Agio, IT
Brightnest AB, affärsutveckling, kommunikation, design
BnearIT AB, IT
Luleå Energi AB, kommunalt bolag
Åive AB, livsmedel
Läkarjouren, hälsa och vård
Relitor, industri
Eurofins, industri
HS Copy, tryckeri
XLENT Luleå, IT