Tillväxtfokus Luleå består av en serie träffar där företag från olika branscher, näringslivsfrämjare, Luleå kommun och Luleå Business Region för att diskutera kompetensutmaningar. Fokus ligger på lösningar, möjligheter och engagemang för de åtgärder, utbildningar och matchningsmöjligheter som finns.

Exempel: Vi har diskuterat kompetensförsörjningen i bygg- och anläggningsbranschen. Fokus låg på snabbspår i utbildning och samverkan för förbättrad rekrytering.

Vill du veta mer, kontakta Linda Björk, affärsutvecklare inom kompetensförsörjning på Luleå Business Region.