För att dialogen mellan kommun och näringsliv ska fungera behöver vi förstå hur din vardag som företagare ser ut. Luleå Business Region gör regelbundna företagsbesök, både enklare kontakter i vardagen och besök tillsammans med kommunledningen. 

 Genom att träffas ökar vår förståelse för dina villkor, förutsättningar och planer och vårt mål är också att du ska få bättre kunskap om hur kommunen arbetar. 

Läs mer om vilka företag vi besökt och hur du kommer i kontakt med oss.