Luleå Convention Bureau har tillsammans med lokala värdar och lokalt näringsliv stöttat ett antal organisationer och föreningar som valde Luleå i konkurrens med andra städer. Här är några exempel på möten som landat i Luleå.

Sveriges Innovationsriksdag 2024

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Luleå Science Park har tillsammans med Arctic Business och Boden Business Park ansökt och vunnit 2024 års upplaga av innovationsriksdag till i Luleå-Boden. Totalt beräknas över 300 deltagare.

Grävseminariet 2022

Föreningen Grävande journalisters konferens Grävseminariet och Guldspadegalan äger rum i Luleå 2022. Föreningen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för granskande journalister. Arrangörsgruppen består av medarbetare från Norr Media, SVT, SR samt journalistföreningen Barents Press. Totalt beräknas upp emot 800 journalister delta.

SOI Årskonferens 2022

Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare arrangerar SOI Årskonferens. Ett forum där offentliga inköpare samlas för att få kompetensutveckling, nätverka samt förbättra regelverken för offentliga inköp och upphandlingar. Luleå kommuns inköpsavdelning stod bakom ansökan. Totalt beräknas cirka 700 deltagare.

Medicinteknikdagarna 2022

Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) arrangerar Medicinteknikdagarna i Luleå med Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten som lokala värdar. Här samlas branschens olika aktörer; den medicintekniska ingenjörskåren, forskare, företag, experter, myndigheter, patientföreträdare samt representanter för hälso- och sjukvården. Syftet är att stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, samverkan och fortsatt utveckling av medicintekniken i Sverige. Totalt beräknas 400 deltagare.

Kirurgveckan 2023

Svensk Kirurgisk Förening arrangerar Kirurgveckan i Luleå 2023. Detta är föreningens största gemensamma vetenskapliga och sociala möte. Kirurgiska kliniken på Sunderby sjukhus står bakom ansökan och har rollen som lokal värd. Totalt beräknas drygt 1 000 deltagare.

Kan vi hjälpa dig att landa ditt möte till Luleå?

Kontakta vår Convention Bureau