Foto: Lule-Bild

Strategisk samverkan i Luleå och Norrbotten

Photo 1488751045188 3C55bbf9a3fa

Näringslivets samverkansråd

Luleå Business Region har tillsammans med flertalet lokala och regionala samverkansparter samlats i ett samverkansråd i syfte att främja näringslivet lokalt i Luleå och regionalt.

Näringslivets samverkansråd finns bland annat som resurs för de företag som söker råd och stöd hos Företagssupporten till följd av rådande corona-situation.  Samverkansrådet möts regelbundet för att dela kunskap och erfarenheter och sammankallas av Luleå Business Region. 

 

Kuststad 2

Luleå Näringsliv

Luleå Näringsliv är en företagsägd samverkansplattform och en viktig partner till Luleå Business Region. Tillsammans arbetar vi med insatser och stöd till näringslivet, företagsfrukostar och branschråd.

Genom arbetet i branschråden, där kompetens från näringsliv, kommun och universitet möts, har många idéer utvecklats till framgångsrika, långsiktiga samarbeten och projekt. 

Besök webbplats
SNCVB Foto Henrik Mill (Kopia)

Swedish Network of Convention Bureaus

Luleå Business Region är medlem i Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) vars medlemmar består av svenska städers Convention Bureaus (CVB) från Malmö i söder till Luleå i norr. Syftet med föreningen är att Sveriges CVB:er har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin och skapa affärsnytta genom marknadsbearbetning och förutsättningskapande insatser på nationell och internationell marknad.

Besök webbplats
Swedishlaplandcrew

Swedish Lapland Visitors Board

Luleå Business Region är delägare och medlem i Swedish Lapland Visitors Board som företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland, Sveriges arktiska destination. Tillsammans med lokala destinationer, regionala partners och näringsliv driver vi marknads- och utvecklingsprojekt som syftar till en hållbar, varierad och långsiktig besöksnäring.

Besök webbplats
Agl Logo

Arctic Game Lab

Arctic Game Lab är ett kluster som syftar till att utveckla en livskraftig spelindustri i Norr- och Västerbotten med utgångspunkt i de medlemsavtal som tecknats mellan Luleå, Boden, Piteå, Umeå och Skellefteå kommun samt Skellefteå Science City.

För att stärka klustersatsningen Arctic Game Lab drevs projektet Innovation Game med positiva resultat. Som en fortsättning har ett nytt projekt startat, Innovation Game 2.0, framarbetat av Arctic Game Labs aktörer i Luleå, Piteå och Skellefteå.

Besök webbplats
443A2652

Luleåregionen

Luleåregionen består av fem huvudorter som alla bidrar till dynamisk tillväxt - Kalix, Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå.

Luleåregionen har arrangerat event med regelbundna mellanrum i Stockholm sedan 2014, med syfte att locka och rekrytera så väl kompetens som investeringar till Luleåregionen. Eventen har alltid tagit olika uttryck, med den gemensamma nämnaren att innehållet har berört senaste nytt och inspiration från Luleåregionen, jobbmöjligheter samt ett värdefullt nätverk.

Besök webbplats