Nätverka och dela erfarenheter mellan ledare från olika branscher. Ett unikt tillfälle för dig som företagare i Luleå. Hur vill du uppfattas som arbetsgivare? Hur utvecklar du både befintlig och framtida personal? Hur attraherar du rätt kompetens? Dessa frågor är högaktuella. 

En programserie som utvecklar framgångsrika och attraktiva företag

Framtidssäkrad kompetensförsörjning är en programserie under fyra tillfällen som hjälper företag att lyckas behålla och locka rätt kompetens på en marknad där konkurrensen blir allt hårdare. Serien riktar sig till dig som är företagsledare eller ansvarig inom HR/rekrytering och består av fyra träffar där vi delar kunskaper, idéer och erfarenheter tillsammans med andra ledare som vill utvecklas.

Innehåll

 • Nulägesanalys
  Kartläggning av framgångsfaktorer

 • Strategi
  För medarbetare och kompetensförsörjning

 • Employer Branding
  Företagets varumärke som attraktiv arbetsgivare, fördelar och nyttor med att vara anställd på företaget

 • Medarbetarhjulet
  Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, motivera och exit

 • Erfarenhetsbyte
  Sker mellan deltagande företag

 • Unikt nätverk
  Möjligheter till framtida affärer

Fördjupad information och anmälan

Läs mer om Framtidssäkrad kompetensförsörjning här.

Anmäl dig här för start 9 november (fåtal platser kvar)

Anmäl dig här förstart 22 november. (fåtal platser kvar)

För att delta vill vi att du

 • avsätter tid för 4 dagar under perioden med start 9 november alternativt 22 november 2022. 
 • är beredd på att prova nytt och har en vilja att dela med dig av dina erfarenheter till andra

 • i din roll har ett strategiskt ledarskap eller ansvar för HR och rekrytering.
 • har mandat att företräda företaget
 • av de som anmält sig gör vi ett urval till en grupp med 16 deltagare. För bästa resultat strävar vi efter en blandning av branscher och storlekar på företag

Avgift 

4.995:- exkl. moms.

Processledare

Det är Maria Söderberg från Dare Consulting och Keith Sivenbring från New Action som tillsammans leder workshopserien och följer deltagarna igenom kursinnehållet. 

För frågor och ytterligare information:

Linda Björk, projektledare Luleå Business Region
070-671 41 06, linda.bjork@luleabusiness.se

Maria Söderberg, processledare Dare Consulting
073 -343 43 43, maria.soderberg@dareconsulting.se

Keith Sivenbring, processledare New Action
073-050 43 00,  keith.sivenbring@newaction.se

Läs mer och ladda ned rapporten från pilotprojektet.

 

Luleå Business Region driver tillsammans med Luleå kommun och Luleå Näringsliv, med stöd av Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord Framtidsbanken, utbildnings- och matchningsprojektet Kompetensstegen som ska lindra effekterna av Corona-pandemin och bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå. Inom projektet erbjuds aktiviteter och utbildningsinsatser som syftar till bättre matchning av företagens behov mot möjliga rekryteringar. Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är den första utbildningsinsatsen inom projektet Kompetensstegen.