Vi erbjuder en programserie med en metod för utveckling av framgångsrika och attraktiva företag.

Är du en attraktiv arbetsgivare?

Rotationen på arbetsmarknaden i norr är större än någonsin – medarbetare byter jobb i större utsträckning än tidigare. Både lokala företag och företag som etablerar sig på orten kommer att göra anspråk på er arbetskraft. 

Är du säker på att ditt företag kan både behålla och attrahera nya medarbetare? Tar du inte hand om dina medarbetare riskerar du att de tar anställning vid andra företag. Vad kostar det i tid och pengar när du behöver rekrytera ny personal?

De företag som är framgångsrika, arbetar kontinuerligt med sitt arbetsgivarvarumärke. De har en tydlig strategi för hur de attraherar, behåller och utvecklar sin personal. Det är tuff konkurrens – ledare behöver tänka nytt och hjälpas åt! Nya utmaningar kräver nya grepp.

Med programserien Framtidssäkrad kompetensförsörjning vill vi ge dig som är ägare, vd eller HR-chef kunskaper och verktyg för att attrahera rätt kompetens för ditt företags behov.

Information om Framtidssäkrad kompetensförsörjning i pdf-format att ladda ned >>

Upplägg 

Programserien Framtidssäkrad kompetensförsörjning omfattar fyra heldagar i Luleå, under fyra månader. 

 • 12–16 deltagare (ägare, vd eller HR-chef) från olika branscher träffas för att diskutera strategiska frågor kring hur de olika företagen kan lösa sina unika utmaningar. Målet är att varje företag ska skapa en långsiktig lösning för sin kompetensförsörjning.

 • Med en väl beprövad metod får du göra en självskattning via en Excel-spindel över ert företags framgångsfaktorer som visar hur attraktiva ni är idag. Därefter identifierar vi tillsammans vilka utvecklingsområden ni har och vad som behöver göras.

 • Du får personlig utveckling och insikter om vad som behövs för att skapa eller utveckla er strategi för kompetensförsörjning. Det ger en ökad förståelse för kopplingen mellan strategisk kompetensförsörjning och konkurrenskraften i er affär.

 • För att delta behöver du avsätta fyra dagar till företagets strategiska utveckling. Det är viktigt att du deltar vid samtliga träffar för att få full förståelse för metoden och kunna arbeta med den. 

Vi jobbar med erfarenhetsutbyte där du ska vara öppen för att pröva nytt och ha en vilja att dela med dig av dina erfarenheter till andra. Alla företag har idag liknande utmaningar. När vi ses vid första workshoptillfället bestämmer vi gemensamt datum för de tre följande workshopdagarna.

Så här tycker tidigare deltagare >>

Start

21 februari 2024 startade en ny omgång av Framtidssäkrad kompetensförsörjning  i Luleå. Är du intresserad av att veta mer om kommande omgångar? Kontakta vår projektledare Linda Björk.

Innehåll
 • Självskattning av företagens nuläge via en Excel-spindel.
 • Behovskartläggning – vad förändra för att bli attraktiva och framgångsrika?
 • Hur gör vi för att bli attraktiva som arbetsgivare?
 • Hur kan företag arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning?
 • Hur arbetar vi med en strukturerad rekryteringsprocess?
 • Omvärldsbevakning och trendspaning.
 • Unikt nätverk – möjligheter till framtida affärer.
Avgift

4 995:- exkl. moms

Processledare

För mer information om innehåll i programserien – kontakta våra processledare; Maria Söderberg, DARE Consulting, som arbetar med affärsutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering och
Keith Sivenbring, New Action, som arbetar med affärsutveckling, kommunikation och ledarskap.
Maria och Keith var processledare i arbetet med att ta fram och utveckla metoden Framtidssäkrad kompetensförsörjning under 2020 i Luleå Business Regions pilotprojekt tillsammans med 14 lokala företagare.

Maria Söderberg, processledare DARE Consulting
073 -343 43 43, maria.soderberg@dareconsulting.se

Keith Sivenbring, processledare New Action
073-050 43 00,  keith.sivenbring@newaction.se

Projektledare

Linda Björk, näringslivsutvecklare hos Luleå Business Region, har örat mot rälsen när det kommer till kompetensförsörjning. Hör av dig till henne om du har frågor, funderingar eller idéer inom området.

Linda Björk, projektledare Luleå Business Region
070-671 41 06, linda.bjork@luleabusiness.se

 

Luleå Business Region driver tillsammans med Luleå kommun och Luleå Näringsliv, med stöd av Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord Framtidsbanken, utbildnings- och matchningsprojektet Kompetensstegen som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå. Inom projektet erbjuds aktiviteter som syftar till bättre matchning av företagens behov mot möjliga rekryteringar. Kompetensstegen är en del av Kompetenslotsen som hjälper företag att hitta möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.