Johan Hermansson, platschef och VD för Scania Luleå, gick programmet Framtidssäkrad kompetensförsörjning hösten 2022. 
Vilka förväntningar hade du på programserien?

–  Jag upptäckte programserien via Luleå Business region och läste på. Jag förstod att man tagit fram en modell och en metodbeskrivning som validerats av en forskare på LTU. Där skapades mitt intresse och jag hade ganska höga förväntningar när jag gick in. Det är ett ämne där det finns mer att lära sig, hur man blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Tycker du att programserien levt upp till dina förväntningar?

– Jag tycker det. Självskattningsmodellen är ett verktyg man kan falla tillbaka till och ha som grund oavsett om man tillhör ett stort eller litet företag. I kombination med att det är ett nätverk där man delar med sig av erfarenheter kring likartade problem så har det levt upp till förväntningarna.

Vilka metoder har/har du haft användning av?

Medarbetarhjulet för att fånga och identifiera vilka processer vi har potential till förbättring. Vi behöver analysera varje målgrupp och skapa specifika strategier för att nå våra kandidater.

Har du gjort någon förflyttning utifrån de framgångsfaktorer som du skattat dig i inledningsvis via spindeln? 

– Vi är vana vid att jobba med spindeldiagram, men utifrån de här parametrarna har vi hittat nya aspekter. Vi har gjort några framsteg under året exempelvis i vår externa kommunikation.

Har det väckt några speciella tankar hos dig efter de berättelser du fått till dig eller det du delat med dig av under era träffar?

Väldigt många företag i regionen delar samma erfarenhet av att det är svårare att rekrytera vissa målgrupper. En insikt är att en del vi träffat har styrkor där vi inte har det och vice versa.

Vi har mycket systematik och en stor ledarkår som vi tar lärdom av då vi är en del av ett globalt företag. Andra i gruppen finns också globalt, så det finns likheter där också.

Andra mervärden som utbildningen gett dig?

– Jag har träffat många nya människor att rådfråga och dela med mig till.

 Finns det något som du saknat i utbildningen?

Inte direkt saknat. Men vi har inte varit en jättestor grupp och det räcker om några är borta så blir den ganska liten. Men då har det varit separata uppföljningar med de som inte kunnat vara med.

Vilken är den största utmaningen just nu?

– Det är två delar. Dels att kompetensutveckla i rätt hastighet internt och gå mot en mer lärande organisation. Sedan att attrahera specifika målgrupper där konkurrensen är tuff om kandidaterna.

Vilket är ditt tips till andra företag och organisationer som står inför samma typ av utmaningar som dig?

Lära sig så mycket som möjligt om vad ens målgrupper tycker är viktigt. Sedan lägga upp en plan och strategi för att lösa det.

Något annat du vill dela med dig?

– Det har varit lärorikt och kul också!

Läs mer om utbildningen