Mia Viltok, ägare av salongen Znygg sedan 2007, gick programserien Framtidssäkrad kompetensförsörjning hösten 2021–våren 2022.
Varför valde du att gå programserien?

– Vi hade tagit oss igenom pandemin och vuxit med två personer under tiden. Jag var i en fas där jag höll på att förändra mitt sätt att leda salongen, från att ha varit operativ till att inta ett helikopterperspektiv. En av mina coacher ringde mig och sa ”det skulle passa perfekt i din förändringsresa!”. Och det gjorde det verkligen, det passade bra i tiden och i min utvecklingsfas.

Vilka förväntningar hade du och hur levde programserien upp till dessa?

– Jag fastnade för att det var många bra block som jag behövde mer struktur i. Jag hade inte så många konkreta förväntningar mer än att jag ville förflytta mig i min egen process, vilket också hände.

Det var väldigt många bra och konkreta verktyg som jag tog till mig och kunde implementera i mitt ledarskap och i grupputveckling direkt.

– Många öppnade upp sig fort och gruppen flyttade sig snabbt i förtroendeställning. Det är ett tecken på att det är väldigt duktiga föreläsare. Det är så sjukt spännande när man går in i sådana här grupper med personer i liknande positioner – då får man väldigt, väldigt mycket tillbaka.

Vilka metoder har du haft användning av?

– Jag tog verktyg från föreläsarna och implementerade direkt. Det är spännande att under en programserie laborera med sitt ledarskap och få direkt feedback i gruppen.

– Spindeln klargjorde vad mitt nästa fokus skulle vara, struktur var en sådan grej. Den har jag absolut använt mig av och det blev väldigt tydligt på ett enkelt sätt.

Har du gjort någon förflyttning utifrån de framgångsfaktorer som du skattat dig i inledningsvis via spindeln? 

– Ibland känner man för att gå en utbildning för att ”refresha” men funderar efteråt vad det egentligen gav. Men här arbetade vi med en handlingsplan och en aktivitetsplan och det blev otroligt konkret. Jag har gjort en medveten förflyttning. Jag kunde på ett tydligt sätt kartlägga mina behov, arbeta utifrån det och sedan få feedback i gruppen.

Väckte det några särskilda tankar hos dig efter de berättelser som delades?

– Det var mycket nyttigt att vi var i olika branscher med olika svårigheter och också likheter. Jag fick andra ögon på min bransch och mitt företag. Det blev många goda berättelser som jag tar med mig och lyfter in i min egen verksamhet. SÅ bra.

 Andra mervärden?

– Nätverket är väldigt, väldigt bra, med många nya kontakter. Då vi snabbt flyttade in i förtroendeläge blev det enklare att ta kontakt även vid sidan om. Vissa har jag träffat efteråt och haft samarbeten med vilket ger ett fint mervärde. Som ensamägare kan man ibland känna sig ensam. Här fick jag möta andra i samma position, ventilera och få mycket feedback. Det tog både kortare tid och gick lättare att förändra mitt ledarskap i ett nätverk av andra ledare. Jag fick bekräftelse på stort som smått.

Var det något du saknade?

– Nej, inget. Det var komprimerat och urkokat, i en bra mix.

Den största utmaningen just nu?

– Världen i sig rätt är rätt utmanande då vi gått från pandemi till krig och låg konjunktur, det är en jätteutmaning såklart. Världen är väldigt föränderlig, MEN det gör det också jättespännande och utvecklande, man måste vara på tårna med fingertoppskänsla.

Vilket är ditt tips till andra företag och organisationer som står inför samma typ av utmaningar?

– Ta hjälp av andra – det har lett till min största utveckling och våra framgångar. Det kan vara en coach, din egen personal, andra företag och nätverk.

Hur skulle du rekommendera programserien vidare?

– Är du öppensinnad så kan du verkligen förändra utvecklingskurvan så den går spikrakt uppåt. Behöver du en push i rätt riktning – då ÄR detta den pushen.

Läs mer om utbildningen