Bollplank i alla utvecklingsskeden

Luleå Business Region strävar efter att ge företag i alla branscher rätt stöd i de utvecklingsskeden som hör företagande till. Vi har nätverket och de rätta kontakterna för att hjälpa dig vidare och vi erbjuder konkreta aktiviteter och stöd för att ditt  företag ska vidareutvecklas och växa.

Vad behöver du?

  • En dörr in till kommun och myndigheter
  • Nätverk
  • Utbildningsinsatser
  • Coachande utvecklingsstöd
  • Produktutvecklingsstöd
  • Finansiering