Projekt för framtiden, nya affärsmöjligheter och regional utveckling

Luleå Business Region driver ett antal egna projekt och deltar i flera regionala samverkansprojekt. Här nedan listar vi de projekt där vi är projektägare eller har ett projektledaransvar för. 

Utöver detta så är Luleå Business Region delaktig i flera regionala och nationella projekt med inriktning mot besöksnäring, handel, självförsörjning, innovationsarbete inom datacenter, energi och  digitalisering. Exempelvis: Business Capacity Development in Swedish Lapland, Visit Arctic Europe, Kompetenslyft för handeln, Arctic Maritime Fishfarm ochDatacenter Innovation Region.

Har du idéer på projekt som du skulle vilja samverka med oss kring, eller som du behöver hjälp att realisera. Läs mer här eller kontakta oss. Vi hjälper dig att navigera bland stöd och EU-medel som finns att söka.