Segelbåt DSC0470

Tjänster

Luleå Business Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen.

I vårt uppdrag som kommunalt näringslivsbolag stöttar och utvecklar vi initiativ, företag och forum lokalt och regionalt. Vi är en väg in till Luleå för investerare, besökare, företag och arrangörer. Oavsett vilken bransch eller utvecklingsfas som ditt företag befinner sig i, lotsar vi dig rätt. Luleå Business Region bevakar och påverkar också regionala, nationella och internationella processer och beslut som på olika sätt påverkar näringslivets förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Vi driver ett antal egna projekt inom områden där särskilda insatser behövs, såsom kompetensförsörjning, eller inom vilka det finns särskilt goda förutsättningar i regionen, exempelvis spelutveckling och förutsättningar för produktion av bioflygbränsle baserat på skogliga restprodukter och förnybar el.  Och vi finns här när du vill förverkliga en idé. Låt oss hjälpa dig göra affärer i Luleå.